Skip to main content
Δωρεάν μεταφορικά στην Ελλάδα για αγορές άνω των 60€ και για Κύπρο άνω των 200€
🎉 Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 60€ και για Κύπρο άνω των 200€ 🎉

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση 09/02/2023

1.      Γενικά

Η Εταιρεία Τουρτούνης Δημήτριος – Εμπορία Ενδυμάτων, σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών του δικτυακού τόπου www.numascrubs.com (στο εξής «ο Δικτυακός Τόπος») και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (στο εξής «Χρήστες» ή «εσείς») διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ»), οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύει) καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με την παρούσα Πολιτική θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Σας παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά. Η παρούσα Πολιτική έχει γραφτεί με τον απλούστερο δυνατό τρόπο προκειμένου να σας διευκολύνει στην κατανόηση και να αποφασίσετε ελεύθερα και με τη θέλησή σας αν επιθυμείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

2.       Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 είναι η εταιρεία « Τουρτούνης Δημήτριος – Εμπορία Ενδυμάτων», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 10 χλμ ΠΕΟ ΘΕΣΣ ΚΙΛΚΙΣ και Τ.Κ. 54500, (στο εξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς»).

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: hello@numascrubs.com

3.       Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε – Ποιοι είναι οι σκοποί και ποιες οι νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

3.1 Κατηγορίες δεδομένων

Ανάλογα με το πως αλληλεπιδράτε μαζί μας επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και διεύθυνσης όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση παράδοσης προϊόντων κλπ.

Οικονομικά δεδομένα και δεδομένα συναλλαγών όπως στοιχεία παραγγελιών και επιστροφών, τρόποι πληρωμής κλπ.

Πληροφορίες αλληλογραφίας (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας).

3.2 Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

(α) Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, επεξεργαζόμαστε τις απαιτούμενες πληροφορίες με σκοπό την ταυτοποίηση του Χρήστη και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων αυτού στον Δικτυακό Τόπο (π.χ. ταχύτερες αγορές, ενημέρωση για την κατάσταση μιας παραγγελίας, παρακολούθηση προηγούμενων παραγγελιών κ.λπ.). Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ ΓΚΠΔ), στην οποία γίνεστε συμβαλλόμενο μέρος αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου πριν την εγγραφή σας.

(β) Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία/αγορά, σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της συναλλαγής (π.χ. παράδοση προϊόντων, τιμολόγηση, επικοινωνία). Εάν δεν μας παρέχετε τις πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατή η σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ ΓΚΠΔ), στην οποία γίνεστε συμβαλλόμενο μέρος αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Ακόμη, διατηρούμε ορισμένα δεδομένα συναλλαγής για σκοπούς συμμόρφωσης με την νομοθεσία, π.χ. φορολογική νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (άρθρο 6 (1) (γ) ΓΚΠΔ).

(γ) Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου, επεξεργαζόμαστε δεδομένα για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας απαντώντας στις ερωτήσεις σας και παρέχοντας πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στ. α’ ΓΚΠΔ), την οποία παρέχετε κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο πριν από την υποβολή του ερωτήματός σας.

(δ) Όταν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, σας ζητάμε μόνο να παρέχετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Δεν συλλέγουμε περαιτέρω δεδομένα πέραν του email σας. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας και τις προσφορές μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στ. α’ ΓΚΠΔ), την οποία παρέχετε κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο πριν την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα του ενημερωτικού μας δελτίου ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

(στ) Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των υφιστάμενων πελατών μας (π.χ. κάτοχοι λογαριασμών ή χρήστες που έχουν αγοράσει τα προϊόντα μας) για σκοπούς εμπορικής προώθησης (π.χ. αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις τελευταίες προσφορές και συμφωνίες μας). Θεωρούμε πως έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας μας. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή και να διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών των ενημερώσεών μας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

3.3 Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

(α)  Όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό τόπο, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από τον διακομιστή μας (server) και καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files). Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη σύνδεση δικτύου σας, τη διεύθυνση IP σας κ.λπ. Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η παράδοση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Αποθηκεύουμε τα παραπάνω δεδομένα για να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών από τυχαίες ή παράνομες πράξεις ή περιστατικά. Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ’ ΓΚΠΔ.

(β) Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες αυτόματα με τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies του Δικτυακού Τόπου.

4.      Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν αποκλειστικά:

Προμηθευτές της Εταιρείας που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προκειμένου να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους (εταιρεία courier). Οι προμηθευτές αυτοί δεσμεύονται από ειδικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας (π.χ. υπάλληλοι που απαντούν στα μηνύματα που αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας). Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πελατών δεσμεύονται από ειδικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

Το Ελληνικό Δημόσιο. Δεδομένα κοινοποιούνται στο Δημόσιο προς συμμόρφωση των υποχρεώσεών μας με τη νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) ή αιτήματα εθνικών αρχών.

Τρίτοι πάροχοι που τοποθετούν Cookies. Ορισμένα Cookies τοποθετούνται από τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί μας παρέχοντας τις υπηρεσίες τους. Συνεπώς, οι συνεργάτες αυτοί έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών (Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies).

5.      Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;https://numascrubs.com/policy-cookies

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας τα δεδομένα σας τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων τα δεδομένα που συλλέγουμε τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για την εκπλήρωση των φορολογικών και άλλως υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μας διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα για το σκοπό της αποστολής ενημερωτικού υλικού για λόγους προώθησης προϊόντων, εκτός εάν διαγραφείτε από την ομάδα αποδεκτών μας. Τα στοιχεία που συλλέγονται για τη δημιουργία λογαριασμού διατηρούνται έως την υποβολή αιτήματος διαγραφής του λογαριασμού από πλευράς σας.

6.      Μέτρα ασφαλείας – Διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Η Εταιρεία μας φροντίζει να παρέχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή ανά πάσα στιγμή. Σας παρέχουμε την ύψιστη ασφάλεια τόσο κατά την εκτέλεση των αγορών σας όσο και κατά την υποβολή των αιτημάτων σας μέσω του Δικτυακού μας Τόπου.

Οι διακομιστές μας (servers) βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για λόγους αποτελεσματικότητας, διακομιστές συνεργατών μας (π.χ. τρίτων παρόχων που τοποθετούν Cookies) ενδέχεται να βρίσκονται εκτός ΕΟΧ. Σας πληροφορούμε ότι τα δεδομένα μεταφέρονται με επαρκείς εγγυήσεις όπως ορίζει η νομοθεσία και αποθηκεύονται με ασφάλεια.

7.      Σύνδεση με Δικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Δικτυακός μας Τόπος ενδέχεται να διαθέτει συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks), παράθυρα (banners) ή πεδία (tabs) κάνοντας κλικ στα οποία θα οδηγηθείτε σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις εκάστοτε πολιτικές Απορρήτου, καθώς η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούν αυτοί οι δικτυακοί τόποι.

8.      Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μας θέλει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Γι’ αυτό το σκοπό, σας ενημερώνουμε ότι για όσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χωρίς χρέωση. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία ενδέχεται να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

  • πρόσβαση στα δεδομένα σας,
  • διόρθωση, ενημέρωσή ή συμπλήρωσή τους όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
  • διαγραφή τους, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς ανάλογα με τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και δεν υφίσταται πλέον νόμιμος λόγος τήρησής τους,
  • φορητότητά τους, όταν νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση ή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης,
  • περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων,
  • ανάκληση της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας λειτουργεί για το μέλλον χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.
  • εναντίωση στην επεξεργασία όταν νομική βάση επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντά μας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση hello@numascrubs.com.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/), εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.

9.      Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή όποτε το θεωρούμε απαραίτητο. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι αναρτημένη κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στον Δικτυακό μας Τόπο. Σε ενδεχόμενη τροποποίηση, αλλάζουμε και την ημερομηνία της «Τελευταίας ενημέρωσης» στην κορυφή του κειμένου.

10.      Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση hello@numascrubs.com.

Εγγραφή στο Newsletter

Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Εγγραφή στο Newsletter

Προσθέστε τη διεύθυνση email σας και μείνετε ενημερωμένοι για αποκλειστικά νέα χρώματα, σχέδια και προσφορές.
Με την εγγραφή σας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.

© numa scrubs. All rights reserved.

Designed by Kuki Design Studio. Developed by Anise

kuki.design for © 2022 Numa Scrubs

Καλάθι Αγορών0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών